Kretsloppet Samsara

Kretsloppet Samsara

Samsara kommer ursprungligen från hinduismen och symboliserar deras liv med återfödelse. Vi har ingen koppling till religion, däremot älskar vi konceptet att återanvända och se fler glädjas av samma produkt. Därför vill vi återskapa detta kretslopp, fast på sportmarknaden! 

Vår marknadsplats består därför av kvalitetssäkrade begagnade produkter som andra redan fått glädje av och nu är redo att fortsätta användas!

Genom att bli en del av vårt kretslopp sparar du dels pengar men framförallt gör du miljön en jättetjänst av att inte konsumera nytt! 

Tack för du handlar det smarta alternativet hos oss!

Tillbaka till blogg